VODOEKOSTAV s.r.o.

Vodohospodářské ekologické a průmyslové stavby

Nejvýznamější realizované stavby:

Vysoká nad Labem - Západ (v realizaci) (2009)
Kanalizace DN 250-500 mm a vodovod DN 80-200 mm.
Objednatel: ALBA invest s.r.o. Holice
Finanční objem: 21.70 mil. Kč
NáhledNáhledNáhled

Hradec Královà - Podzámčí (2006)
Vodovod THL DN 100-200mm - 1010 m. Splašková kanalizace kamenina DN 250-300 mm - 695 m.
Objednatel: VAK Hradec Královà a.s.
Finanční objem: 16.60 mil. Kč
NáhledNáhledNáhledNáhledNáhled

Vodovod HK - ÚV Prameniġtě Litá (2005)
Úpravy a opravy vodojemů
Objednatel: VCES a.s. Hradec Královà
Finanční objem: 15.12 mil. Kč

Vodovod a kanalizace Vysoká nad Labem (2004)
Vodovod MONDIAL 110-160mm, kanalizace PVC REHAU 200-500mm
Objednatel: ALBA INVEST s.r.o. Holice
Finanční objem: 11.02 mil. Kč
NáhledNáhledNáhledNáhled

Kanalizace Hradec Královà Věkoše - retence (v realizaci) (2009)
Kanalizace ŽB DN 800-1000 mm. Přeložka vodovodu PVC MONDIAL DN 110 mm.
Objednatel: VAK stavby s.r.o. Hradec Královà
Finanční objem: 8.60 mil. Kč

VSVČ II.stavba , část A3/5, okr.Hradec Královà (1997)
Vodovod PVC DN 90,110 a 160mm.
Objednatel: VAK Hradec Královà a.s.
Finanční objem: 8.50 mil. Kč

Vodovod Chlum (2004)
PVC DN 90, 110mm, vodojemy
Objednatel: Město Hořice
Finanční objem: 8.00 mil. Kč
NáhledNáhledNáhledNáhledNáhledNáhledNáhled

TERMINÁL Hradec Královà (2007)
Kanalizace PP 250-400 mm.
Objednatel: STRABAG a.s.,oz Ostrava, Oblast SEVER HK
Finanční objem: 7.00 mil. Kč
NáhledNáhledNáhledNáhledNáhledNáhledNáhled

Hradec Královà, ul.Velehradská (2007)
Výměna kanalizace ULTRA RIB DN 400
Objednatel: Královehradecká provozní a.s. Hradec Královà
Finanční objem: 6.80 mil. Kč

ČOV Hradec Královà (2003)
Odstranění anorgan.dusíku
Objednatel: VCES Vodohospod.stavby a.s.
Finanční objem: 6.80 mil. Kč
NáhledNáhledNáhledNáhledNáhledNáhled

Hradec Královà - okrsek ZA TERRONICEM (2005)
Čerpání splaškových vod. UR DN 300 mm, kamenina DN 300 - 500 mm. Čerpací šachta.
Objednatel: VAK Hradec Královà a.s.
Finanční objem: 6.60 mil. Kč
NáhledNáhledNáhledNáhledNáhled

Dostavba prostoru za TERRONICEM Hradec Královà (2005)
Vodovod a kanalizace pro bytovou výstavbu
Objednatel: COLAS CZ a.s.
Finanční objem: 6.37 mil. Kč
NáhledNáhled

Stavba obytnàho souboru Plačice (2008)
Kanalizace DN 250 mm - ULTRA RIB a čerpací šachta DN 2500 mm.
Objednatel: STAVO-SACHS Kukleny s.r.o. Hradec Královà
Finanční objem: 6.30 mil. Kč
NáhledNáhledNáhled

Vodovod Dřevěnice, okres Jičín (1996)
PVC DN 90, DN 110mm
Objednatel: Obec Dřevěnice
Finanční objem: 5.99 mil. Kč

VSVČ - napojení sever (2004)
Vodovod PVC DN 90mm, vodojem Lanľov
Objednatel: STAVOKA Hradec Královà s.r.o.
Finanční objem: 5.58 mil. Kč
NáhledNáhledNáhledNáhledNáhledNáhledNáhled

Vodovod Libřice, Lejšovka, Smržov, okr. Hradec Královà (1999)
PVC DN 90mm
Objednatel: VAK Hradec Královà a.s.
Finanční objem: 5.28 mil. Kč

Kanalizace ul.Jiráskova, Hradec Královà (1996)
Korug. PVC DN 300, DN 400mm
Objednatel: VAK Hradec Královà
Finanční objem: 4.83 mil. Kč

Vodovod Hněvčeves, okr.Hradec Královà (1999)
PVC DN 90,110mm
Objednatel: VAK Hradec Královà a.s.
Finanční objem: 4.50 mil. Kč

Hradec Královà - letní koupaliště (2009)
Přeložka stoky CI - DN 1200 mm - 92 m.
Objednatel: VAK STAVBY s.r.o. HK
Finanční objem: 4.10 mil. Kč
NáhledNáhledNáhledNáhledNáhledNáhled

Hradec Královà Podzámčí - dešťová kanalizace (2006)
UR 2 DN 315-400 mm - 700 m.
Objednatel: STRABAG a.s., oz Ostrava, Oblast SEVER HK
Finanční objem: 3.80 mil. Kč
NáhledNáhledNáhled

Vodovod a kanalizace Trnov, okr.Rychnov nad Kněžnou (1998)
PVC DN 160, bet.tr.DN 300-400
Objednatel: Obecní úřad Trnov
Finanční objem: 3.68 mil. Kč

Vodovod Nový Hradec Královà (1998)
Tvárná litina DN 150-200mm.
Objednatel: VAK a.s. Hradec Královà
Finanční objem: 3.57 mil. Kč

Vodovod Kunčice, okr. Hradec Královà (2000)
PVC 90mm, rPE 63mm
Objednatel: VAK Hradec Královà a.s.
Finanční objem: 3.47 mil. Kč
NáhledNáhledNáhled


Další realizované zakázky:

Vodovod a kanalizace ul.Zadní, Hradec Královà (2002)
PVC 160, EUROCERAMIC 300mm
Objednatel: Silnice Hradec Královà a.s.
Finanční objem: 2.59 mil. Kč
NáhledNáhled

Oprava sekční ġachty SŠ 1 Svinary (2005)
Stavební práce a výměna technologie
Objednatel: VAK Hradec Královà a.s.
Finanční objem: 2.53 mil. Kč

Vodovod a kanalizace Hradec Královà-Věkoġe (2002)
PVC 110 , LPE 40 - výtlak kan., EUROCERAMIC DN 300mm
Objednatel: ENVICON s.r.o.
Finanční objem: 2.42 mil. Kč

Obchodní areál HORNBACH Hradec Královà (2003)
Vodovod a kanalizace, bet. DN500, EUROC 300, THL 200mm
Objednatel: Silnice Hradec Královà a.s.
Finanční objem: 2.32 mil. Kč
NáhledNáhledNáhledNáhledNáhledNáhledNáhled

Technologickà centrum Hradec Královà (2008)
Vodovod, kanalizace, plynovod.
Objednatel: PRIMA a.s. HK
Finanční objem: 2.10 mil. Kč
NáhledNáhled

Kanalizace Černoľice nad Labem (2001)
ULTRA RIB DN 300mm, výtlak PE DN 63
Objednatel: Samek Jaroslav
Finanční objem: 1.85 mil. Kč
NáhledNáhledNáhled

Oprava sekční ġachty Ledce, okr.Rychnov nad Kněľnou (2000)
Stavební práce a výměna technologie
Objednatel: VAK Hradec Královà a.s.
Finanční objem: 1.83 mil. Kč

Silnice I/11 Třebechovice - Týniště n. Orlicí (2008)
Kanalizace beton DN 300-500 mm.
Objednatel: M-Silnice a.s. Pardubice
Finanční objem: 1.60 mil. Kč

Kanalizace a vodovod, ul.Za Kostelem Hradec Královà-Pouchov (2000)
Kamenina DN300, PVC DN110mm
Objednatel: VAK Hradec Královà a.s.
Finanční objem: 1.60 mil. Kč

Vodovod a kanalizace Nový Bydľov (2003)
PVC 110mm, Kamenina DN 300mm
Objednatel: VAK Hradec Královà a.s.
Finanční objem: 1.49 mil. Kč

Skládka Lískovice (2004)
Záchytná jímka, ČŠ - čerpací ġachta
Objednatel: Město Hořice
Finanční objem: 1.46 mil. Kč
NáhledNáhledNáhled

Odvodnění povrchových vod Háječek, HK (2004)
Kanalizace, výtlak, čerpací ġachta, drenáľ
Objednatel: Město Hradec Královà
Finanční objem: 1.44 mil. Kč

Bytovà domy A,B,C - HK - Terronic (2008)
Kanalizace a vodovod.
Objednatel: První podještědská stavební spol. s r.o. Liberec
Finanční objem: 1.40 mil. Kč

Oprava vodovodu ul.Na Kotli, Hradec Královà (1998)
Ttvárná litina DN 100.
Objednatel: VAK a.s. Hradec Královà
Finanční objem: 1.32 mil. Kč

BD Hradec Královà - vodovod a kanalizace (2006)
PVC MO-DN 110-160 mm - 197 m. UR 2 DN 250-300 mm, kam. 250 - 227 m.
Objednatel: MORAVOSTAV Brno a.s.
Finanční objem: 1.30 mil. Kč
NáhledNáhled

Malġova Lhota - inľenýrskà sítě pro RD (2003)
kanalizace - kamenina DN 300mm , vodovod - PVC 90a 110mm
Objednatel: Sdruľení stavebníků
Finanční objem: 1.28 mil. Kč

Deemulgační stanice ČOV Hradec Královà (1997)
Železobetonová nádrž + zděný objekt
Objednatel: OVLAB s.r.o. Hradec Královà
Finanční objem: 1.28 mil. Kč

Autosalon a autoservis VW, Hradec Královà (2001)
Vodovod - PVC 110mm, rPE 63mm, kanalizace - UR 315mm
Objednatel: PRIMA s.r.o. Hradec Královà
Finanční objem: 1.26 mil. Kč
Náhled

Rekonstr.výtlaku kanalizace a vody, Český TELECOM Nový Hradec Královà (2001)
THL 125, PVC 110
Objednatel: INGBAU CZ spol. s r.o.
Finanční objem: 1.26 mil. Kč

Kanalizace a vodovod Hradec Královà (1996)
Korug. PVC DN 300, ULTRA-RIB PVC DN 300, PVC 110mm
Objednatel: Město Hradec Královà, inv.odd.
Finanční objem: 1.26 mil. Kč

Prameniště Litá (2006)
Příjezdová komunikace na VDJ Hájek.
Objednatel: VAK Hradec Královà a.s.
Finanční objem: 1.20 mil. Kč
NáhledNáhledNáhledNáhledNáhledNáhledNáhled

Víceúčelovà sportovní zařízení, Jaroměř (2002)
Kanalizace a vodovod, UR 315mm, THL150mm, PVC90mm
Objednatel: AVANT komunikace s.r.o.
Finanční objem: 1.19 mil. Kč

Akumulační nádrľ na pitnou vodu, Nový Bydľov (2002)
Prefabrikovaná nádrľ
Objednatel: VAK Hradec Královà a.s.
Finanční objem: 1.13 mil. Kč
NáhledNáhledNáhled

Dešťová kanalizace ul.Husova, Nový Hradec Královà (1999)
PVC DN315
Objednatel: PSV Průmstav Pardubice a.s.
Finanční objem: 1.13 mil. Kč

Oprava vodovodu ul.Janošíkova, Hradec Královà (1999)
Tvárná litina DN 100mm.
Objednatel: VAK Hradec Královà a.s.
Finanční objem: 1.12 mil. Kč

TERMINÁL Hradec Královà (2008)
Propojení vodovodu na Riegrově nám. I.+II. etapa. Vodovod THL DN 100 mm.
Objednatel: Královàhradecká provozní a.s. Hradec Královà
Finanční objem: 1.10 mil. Kč

Vodovod Holohlavy (2008)
PVC MONDIAL DN 110 mm - 313 m.
Objednatel: COLAS CZ a.s. Hradec Královà
Finanční objem: 1.10 mil. Kč
NáhledNáhledNáhled

Obchodní centrum Pardubice, Trnová (1998)
Vodovod tvárná litina DN 200, DN 100mm.
Objednatel: POZISTAV a.s. HK
Finanční objem: 1.05 mil. Kč

Kino Centrál Hradec Královà (1997)
Rekonstrukce vodovodní a kanalizační přípojky. Tvárná litina DN 100mm, PVC DN 315mm.
Objednatel: Město Hradec Královà, inv.odd.
Finanční objem: 1.01 mil. Kč

Prodlouľení vodovodu a kanalizace pro RD, Malġova Lhota (2001)
PVC 110, kamenina DN 300
Objednatel: AVANT komunikace s.r.o.
Finanční objem: 1.00 mil. Kč

Hradec Královà -Třebeš, byt.domy F+G (2007)
Vodovod a kanalizace.
Objednatel: MEXXSTAV CZECH s.r.o. Praha
Finanční objem: 0.90 mil. Kč

Hradec Královà, byt.domy Labská louka - II.etapa (2008)
Vodovod a kanalizace.
Objednatel: MEXXSTAV CZECH s.r.o.Praha
Finanční objem: 0.80 mil. Kč

Kanalizace Sudín (2008)
Kanalizace, vodovodní přípojka.
Objednatel: KM SEPOZ s.r.o. Cerekvice n.Bystřicí
Finanční objem: 0.80 mil. Kč
NáhledNáhledNáhledNáhledNáhledNáhled

Hradec Královà Podzámčí - Bytovà domy CÉZAR a DAVID (2007)
Kanalizace a vodovod.
Objednatel: FATO a.s., člen holdingu FATO, Hradec Královà
Finanční objem: 0.70 mil. Kč

Svobodnà Dvory - ul.K Dolíkům (2006)
Vodovod PVC DN 90, 110 mm - 93 m. Kanalizace UR 300 - 60 m.
Objednatel: KOMAK spol. s r.o. Hradec Královà
Finanční objem: 0.70 mil. Kč

Býšť ZTV (1998)
Kanalizace a vodovod, beton DN 500, korug.PVC DN 300, PVC 110mm.
Objednatel: STAVO-SACHS s.r.o. Hradec Královà
Finanční objem: 0.70 mil. Kč

Nepolisy - infrastruktura SDD (2001)
Vodovod, kanalizace, ČOV, PVC DN 150, kamenina DN200
Objednatel: INGBAU CZ spol. s r.o.
Finanční objem: 0.66 mil. Kč

Vodovod Cerekvice nad bystřicí (2009)
PVC DN 110 mm - 155 m.
Objednatel: COLAS CZ a.s. Hradec Královà
Finanční objem: 0.60 mil. Kč
NáhledNáhled

Prodlouľení vodovodu Skuhrov (2002)
PVC 90mm, 350m
Objednatel: SOVIS s.r.o. Hradec Královà
Finanční objem: 0.58 mil. Kč

Hradec Královà Pouchov - oprava stoky (2002)
Kamenina DN 400
Objednatel: VAK Hradec Královà a.s.
Finanční objem: 0.56 mil. Kč

Autosalon AUDI VW Pardubice (2000)
Kanalizace a vodovod, zemní práce, PVC DN 250, PVC DN 110mm
Objednatel: Vojenskà stavby CZ.a.s. Hradec Královà, div. POZISTAV
Finanční objem: 0.56 mil. Kč

ČOV Vysoká nad Labem (1998)
Bednění vodostavebních konstrukcí.
Objednatel: Těžba-Skládka-Služby s.r.o.
Finanční objem: 0.55 mil. Kč

Kanalizace Petrovice (2002)
ULTRA RIB DN 315mm
Objednatel: SBD Hradec Královà
Finanční objem: 0.52 mil. Kč

Doprava v klidu, Hradec Královà (2006)
Kanalizační stoka DN 250 mm - 150 m.
Objednatel: COLAS CZ a.s. Hradec Královà
Finanční objem: 0.50 mil. Kč

Prodloužení vodovodu ul.Drtinova, Hradec Královà (2005)
THL DN 80mm - 140m
Objednatel: VAK Hradec Královà a.s.
Finanční objem: 0.50 mil. Kč

Likvidace vrtů Krčín (2001)
Likvidace vodov.vrtů a ČS
Objednatel: VAK Hradec Královà a.s.
Finanční objem: 0.50 mil. Kč

Prodlouľení vodovodu Hradec Královà-Pouchov (2005)
PVC-MO DN 110 - 160mm
Objednatel: Město Hradec Královà
Finanční objem: 0.49 mil. Kč

Parkoviġtě v areálu VČP Hradec Královà (2001)
Odvodnění, PVC, ULTRA-RIB DN 150-300
Objednatel: COLAS CZ , a.s.
Finanční objem: 0.45 mil. Kč

Dostavba za TERRONICEM Hradec Královà (2001)
Vodovod - PVC 160mm, kanalizace ULTRA RIB 315mm
Objednatel: HPS - HK s.r.o.
Finanční objem: 0.42 mil. Kč

Vodovod Malà Meziříčí (2000)
Napojení na VSVČ, PVC DN 90mm, rPE 40a63mm
Objednatel: VAK Hradec Královà a.s.
Finanční objem: 0.42 mil. Kč
NáhledNáhled

Betonárna HOTOVEC, Hradec Královà (1997)
Monoloitickà železobetonovà stěny
Objednatel: ZAPA-BETON-HOTOVEC
Finanční objem: 0.42 mil. Kč

Prazdroj Hradec Královà (1997)
Vodovod PVC DN 110mm
Objednatel: POZISTAV a.s. Hradec Královà
Finanční objem: 0.42 mil. Kč

Kino Centrál Hradec Královà (1998)
Rekonstrukce sociálního zařízení, rekonstrukce zdravotechniky, včetně obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů.
Objednatel: Město Hradec Královà, inv.odd.
Finanční objem: 0.37 mil. Kč

Rekonstrukce ulice TGM, Týniště nad Orlicí (1998)
PVC DN 110, tvárná litina DN 100mm, rPE.
Objednatel: SSŽ a.s. Hradec Královà
Finanční objem: 0.37 mil. Kč

Odstranění povodňových škod v prameništi Litá (1999)
Železobetonovà monolitickà čerpací šachty.
Objednatel: VAK Hradec Královà a.s.
Finanční objem: 0.34 mil. Kč

Napojení Stěľírek na VSVČ (2001)
Vodovod - PVC DN 110mm
Objednatel: VAK Hradec Královà a.s.
Finanční objem: 0.32 mil. Kč

Kanalizace Praskačka (1999)
PVC DN200mm + ČS
Objednatel: MIKATRANS s.r.o.
Finanční objem: 0.32 mil. Kč

Úprava Brodeckàho potoka, deskový most Býšť (1999)
Železobetonová konstrukce.
Objednatel: Stavitelství Malý a syn, s.r.o.
Finanční objem: 0.29 mil. Kč

Vodovod Lázně Bělohrad, okr.Jičín (1997)
PVC DN 110, tvárná litina DN 100mm
Objednatel: POZISTAV a.s. Hradec Královà
Finanční objem: 0.25 mil. Kč

Koupaliště Lodín, okr. Hradec Královà (1998)
Zpevnění břehů potoka, lomový kámen uložený do betonu, dno ze žlabovek.
Objednatel: STAKO s.r.o.
Finanční objem: 0.22 mil. Kč

Obalovna Plačice (2001)
Odvodnění TBH DN300-500
Objednatel: SILNICE HK a.s.
Finanční objem: 0.21 mil. Kč
Náhled

Osazení odluč.rop.látek, Hradecký písek a.s. (2001)

Objednatel: Hradecký písek a.s.
Finanční objem: 0.21 mil. Kč

Čerpací stanice, Hradec Královà - Farářství (2009)
Stavební úpravy pro česle.
Objednatel: Královàhradecká provozní a.s. Hradec Královà
Finanční objem: 0.20 mil. Kč
NáhledNáhledNáhledNáhledNáhledNáhled

Tlaková kanalizace Třebechovice-Hradec Královà, úsek (2000)
Tvárná litina DN 100mm
Objednatel: VAK STAVBY Hradec Královà
Finanční objem: 0.20 mil. Kč

Úvodní strana - O společnosti - Realizace - Zázemí - Kontakty
© 2005-2009 Vodoekostav, s.r.o. Držitelé certifikátu ISO 9001:2001 od roku 2003. Všechna práva vyhrazena.
Telefon: 495 261 152, e-mail: info@vodoekostav.cz

Webdesign & webhosting: Martin Kaisrlík - KRASL.CZ